.

 

Дали в отборите се събраха индивидуалисти, неспособни да се чуят?

Мая и Любо разделиха участниците на син и червен отбор

 Мая и Любо разделиха участниците на син и червен отбор