.

 

Днес в стрес тестът на MasterChef правилата отново се променят!

Всеки от тримата трябваше да поднесе чиния в определен цвят – зелено, жълто или червено, и то без да докосва нито един продукт

Всеки от тримата трябваше да поднесе чиния в определен цвят – зелено, жълто или червено, и то без да докосва нито един продукт