.

 

Един десерт ще изиграе лоша шега на някой от участниците в стрес теста