.

 

И със заветната престилка си тръгнаха още...