.

 

Иван се разделя с престилката си и напуска MasterChef

Чинията на Роси беше отлична и Иван напуска MasterChef

Чинията на Роси беше отлична и Иван напуска MasterChef