.

 

Кулинарията за Димитър от София е страст, но дали ще е достъчна, за да му осигури желаната престилка