.

 

Липсата на равноправие в теста за креативност ще размести позициите в състезанието