.

 

Най-добрите торти приготвиха...

Само три отбора ще се спасят от "Стрес теста"