.

 

Първият участник, който напуска "MasterChef", е...

Карина или Кристиян успя да се справи по-добре с поставената задача?