.

 

Победител в първата отборна игра е...

Отборът на Димитър или този на Божана е успял да спечели повечето гласове на пожарникарите?