.

 

Правилото за „внезапна смърт” тази седмица прати вкъщи...

Какво изигра лоша шега в състезанието на Евгени?