.

 

Решението на журито от "Стрес теста" е ...

Вижте как се справиха Мая и Цветелина

Вижте как се справиха Мая и Цветелина