.

 

Решението на журито от "Стрес теста" е ...

Вижте кой се справи и кой не успя

Вижте кой се справи и кой не успя