.

 

Севда изправена пред най-големия си страх!

Ще се откаже ли от мечтите си или ще се справи с нежеланието да отнеме живот и с чувството за вина?

Ще се откаже ли от мечтите си или ще се справи с нежеланието да отнеме живот и с чувството за вина. Вижте тук!