.

 

Симеон: Всеки човек заслужава първи, втори и трети шанс

Първият MasterChef на България Симеон разказва какво ще прави с наградата

Първият MasterChef на България Симеон разказва какво ще прави с наградата