.

 

Спасителят Куку

Стелян има право да избере трима участници, които ще пропуснат да готвят в изпитанието