.

 

Тази вечер един урок ще бъде запомнен завинаги

А едно ястие ще бъде подправено със сълзи

А едно ястие ще бъде подправено със сълзи