.

 

Тази вечер състезателите ще изгубят концентрацията си