.

 

Участници с различен стил ще трябва да приготвят една чиния

Вижте

Участници с различен стил ще трябва да приготвят една чиния на принципа на щафетно готвене за 60 минути. Смените ще са през 15 минути, времето за обмяна на информация – 15 секунди, а капитаните ще имат правото да определят реда на готвене на членовете на своите екипи. Единият отбор ще се сформира на база разбирателство, талант и прецизност, а в другия най-търсеното качество ще е... да си фурия