.

 

Участниците, които отиват на "Стрес тест", са ...