.

 

Участниците, които ще се бият на живот и смърт утре в ""Стрес тест""са ...

Вижте тук!