.

 

В тестът за креативност условията неочаквано се променят

Осем от хоби-готвачите ще готвят едно и също, а един ще опита да се открои с най-трудната чиния

Осем от хоби-готвачите ще готвят едно и също, а един ще опита да се открои с най-трудната чиния