.

 

MasterChef: Green Filming

През 2023 MasterChef въведе „green filming”’ и получи albert сертификат за устойчива, въглеродно неутрална ТВ продукция. „Green filming“ се верифицира от британската платформа albert,  част от BAFTA  (British Academy of Film and Television Arts), която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия повече от 10 години.

Какви са зелените практики, които следваме по време на заснемането на предаването и как всеки от нас може да допринесе за опазването на околната среда и смекчаване на климатичните промени – ще може да научите скоро от журито на MasterChef.