.

 

Готвенето с минимум отпадъци е грижа за природата

В този сезон на MasterChef в сила е правилото да се готви с минимум отпадъци. Всички отпадъци са суровина, която трябва и може да бъде рециклирана.

Биоотпадъците се компостират, пластмасата, стъклото и металът отиват за рециклиране.

Шефовете постоянно напомнят да не се взема повече от това, което е необходимо и всичко, което е взето, да бъде използвано и вкарано в чинията по някакъв начин. Да няма хвърлен материал!

Какво мислят за това хоби готвачите вижте във видеото.